Fortrolighed

Hemmeligholdelsesaftale

Mellem:

Navn:         Consilia Fundraising

Adresse:    Kirkevej 18, 5672 Broby

CVR:          39148803

herefter kaldet Virksomheden

og

Enhver potentiel kunde

indgås følgende hemmeligholdelsesaftale vedrørende hemmelige oplysninger, i det følgende kaldet informationen, som den potentielle kunde har, eller vil få i forbindelse med projektet:

* Al informationen omkring projekt i indgået aftale med mere afgivet mundtligt eller skriftligt er omfattet.

* Virksomheden forpligter sig til at behandle informationen således, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for dertil sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

* Virksomheden har ikke ret til at benytte informationen på anden måde end efter skriftlige tilkendegivelser fra kunden.

* Kunden har ret til, hvis det ønskes, at få oplyst hvordan virksomheden beskytter informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.

* Virksomheden forpligter sig til ikke at overlade informationen til nogen de samarbejder med, de har som ansatte eller lignende, i større udstrækning, end hvad der efter forudsætningerne må ses som værende nødvendigt eller sikkert. Før virksomheden i den slags tilfælde overlader informationen til andre, skal det skriftligt godkendes af kunden.

* Virksomheden skal føre en liste over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i oplysningerne, der ligger i informationen. Listen skal være tilgængelig for kunden.

* Hvis der ikke aftalt andet, skal virksomheden på kundens opfordring med det samme tilbagelevere alt det udleverede materiale, der beskriver informationen.

* Denne aftale omfatter ikke:

(1) Oplysninger, der på det tidspunkt, kunden gav informationen til virksomheden, måtte anses som alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at virksomheden er ansvarlig herfor.

(2) Oplysninger om informationen, som virksomheden på lovlig måde har fået kendskab til, direkte eller indirekte gennem andre end kunden.

* Virksomheden er erstatningspligtig over for kunden for evt. tab hvis aftalen brydes. Virksomhedens erstatningspligt gælder også, hvis bruddet på aftalen er udøvet af tredjemand, der af virksomheden helt eller delvis har fået overladt informationen.

Erklæringen er undergivet dansk ret. Alle tvister, der udspringer af denne aftale, afgøres endeligt og bindende ved voldgift af en eller flere udpegede eller valgt voldgiftsmænd.