Processen omkring fundraising

I Consilia Fundraising tager vi udgangspunkt i værdiforøgelse for enhver kunde.
Det er et ufravigeligt princip, at I, uanset udfald af en fondsansøgning eller lignende, skal opleve at få tilført merværdi efter at have gennemgået en projektproces med Consilia Fundraising.
Der er derfor faste principper i alle samarbejder:
Al arbejde vil læne sig op ad en traditionel projektstyring. Derved kan samarbejdet med Consilia Fundraising på behændig vis overføres til jeres organisation.
Al samarbejde mellem Consilia Fundraising og dets kunder vil søge at gøre kunden stadigt mere kompetent i forhold til at løse opgaver omkring fundraising i egen organisation.

Processen omkring fundraising kan kort beskrives som:

  • Indledende projektvurdering. Vi skaber struktur i projektet og vurderer, om det er passende til en fondsansøgning.
  • Interessentanalysen. Vi skaber klarhed over, hvem der drager nytte af projektets gennemførsel. I får derfor hjælp til at blive helt skarpe på, hvem der egentlig har interesse i jeres projekt.
  • Etablering af projektgruppe. Et afgørende element i jeres projekts succes er, at de rigtige personer er tildelt de rigtige roller. Det er ofte en fordel at få hjælp til dette udefra, fordi der kommer fokus på de enkeltes kompetencer og ressourcer.
  • Risikoanalyse / -vurdering. I alle projekter kan der være udfordringer, der kan betyde, at projektet ikke kan gennemføres. Ved at få analyseret og vurderet risici, kan I sikre, at jeres projekt bliver realiseret.
  • Projektmodning, herunder Work Breakdown Structure. I projektmodningen skabes der overblik over alle dele af projektets opgaver og milepæle. Her får I også hjælp til at sætte de rigtige personer til at løse de enkelte opgaver.
  • Finansieringsstrategi, herunder fondsscreening. I visse tilfælde vil jeres projekt kunne få sin finansiering gennem en fond. I andre tilfælde vil det være en fordel, at opdele projektet i flere dele og opnå finansiering gennem flere fonde.
  • Udkast til fondsansøgning(er). Alle fonde har nogle emner, der ligger dem på sinde. Gennem arbejde med fonde skabes baggrundsviden for, hvad der er den bedste måde at præsentere projekterne på.

Processen omkring fundraising