Projekter

På siden her kan du se eksempler på de projekter Consilia Fundraising har arbejdet med. Listen er ikke udtømmende, blandt andet fordi igangværende ansøgninger kan tage skade af, at offentliggøre indholdet inden en fond har afgivet sit svar.