Strategi & Struktur

Consilia Fundraising rådgiver og vejleder om etableringen af en fundraising- eller projektfinansieringsstrategi. Det omhandler identifikation af væsentligste fonde, ansøgningsdeadlines og etablering af årshjul.

Consilia Fundraising kan rådgive og vejlede om opbygningen af virksomhedens projektorganisation og strategier. Det giver klarhed over projektlederroller og ressourcer. Det giver desuden organisationen en tydelig bevidsthed om fordeling af opgaver i forbindelse med etableringen af ethvert projekt.

Uanset hvilken type organisation det omhandler, vil årshjul, strategier og arbejdsprocesser gøre udfordringer omkring projektfinansiering mere overskuelige. Organisationen sikres, at deadlines ikke mistes, og at projektskrivning samt fondsansøgningsskrivning ikke bliver til hasteopgaver. Det løfter kvaliteten.

Kontakt Consilia Fundraising for at få etableret strategi og struktur.

Strategi & Struktur